Avansert begynner

Selv den flinkeste profesjonelle eksperten startet en gang som nybegynner og gått videre til avansert begynner. Dette er et skritt på veien i en fasemodell for ferdighetstilegnelse som består av fem ulike nivåer:

  • nybegynner (novise)
  • avansert begynner
  • kompetent utøver
  • kyndig utøver
  • ekspert

Avansert begynner

Etter gjennomført kurs er det en test med spørsmål fra både dette kurset og fra kurset for Novisen. Dersom du består denne testen, får du et dokument som bekrefter dette. Videre får du adgang til stedet hvor du finner passordnøkkelen for den avanserte begynneren.

Den avanserte begynneren er nivå to i kunnskaps og ferdighetstilegnelse.

Kursets innhold

Kurset går gjennom tre emner:

  • Den avanserte begynner
  • Lære
  • Læringsstil

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. Etter bestått kurs, får du en dokumentasjon på at du har bestått.