Instruktørkurs e-læring

Kurset tar deg gjennom de ulike delene og nivåene i kursoppsettet som brukes på Lucubrate plattformen. Ved å gjennomføre og bestå dette kurset kan du starte som Lucubrate e-lærings-instruktør. Dermed kan du sette opp dine egne kurs på denne plattformen. Etter du har bestått kurset får du sertifikat hvor det står at du er kompetent til å sette opp egne kurs.

Dette er sertifiseringskurs for instruktører på Lucubrate plattformen. Hensikten med kurset er å få praktisk kunnskap som gjør det mulig å utarbeide egne kurs på Lucubrate plattformen.

Når du starter som Lucubrate kursinstruktør, kan du klikke deg tilbake til de ulike delene av kurset når du møter utfordringer i arbeidet med å sette opp kurs.

  • Du kan selv styre tempoet
  • Du kan starte undervisningen når du er opplagt
  • Du kan repetere undervisningen når du vil
  • Du får en oversikt over din fremdrift i kurset
  • Jobb jevnt til du er gjennom alle leksjonene. Bruk tid til å løse oppgaver og tester, slik at du kanskje får tid til å reflektere litt rundt det du har lært.
  • Gjør ditt beste for å lære mest mulig, ingen forventer noe mer av deg – for det lar seg ikke gjøre.

Kursets innhold

Kurset går gjennom følgende tema:

  • Om e-læring
  • Oppbygging av kurs
  • Informer og markedsføre kurs

Kurset har tekst, illustrasjoner, video, quiz og en avsluttende prøve. Etter bestått kurs, får du en dokumentasjon på at du har bestått.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *