Konkurransegjennomføring ved offentlige anskaffelser

En god gjennomføring av konkurransen bidrar til en vellykket avtale.

Det kan det komme inn spørsmål, være behov for presiseringer og noen ganger også behov for å avlyse konkurransen. Tilbudene skal vurderes og evalueres ut fra den innleverte dokumentasjonen og de konkurranseregler som var satt for konkurransen.

Dette kurset er den femte modulen i kursrekken om offentlige anskaffelser. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Hver modul går gjennom sentrale element knyttet til offentlig anskaffelse. Ved å gå gjennom hele kursrekken vil du være godt forberedt til å arbeide med innkjøp. Kursrekken kan også hjelpe deg til å ta den offentlige sertifiseringstesten (SOA). Dette kurset om konkurransegjennomføring (kurs nummer 5) kan tas uavhengig av de andre modulene.

Kursets innhold

Kurset går gjennom;

  • Henvendelse til markedet
  • Gjennomføre forhandlinger
  • Valg av tilbud
  • Avtale

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. Du kan ta en avsluttende test. Dersom du består denne testen, får du et dokument som bekrefter dette.

Klikk på illustrasjonen for å gå til registreringssiden

Flere moduler

Kurset om offentlige anskaffelser er bygd opp i flere moduler. Hver modul er satt opp som et eget kurs. Det er mulig å ta alle modulene i kursserien og avslutte med kartleggingstesten. Alternativt kan en gjennomgå den eller de modulene en finner mest nyttig i det arbeidet en holder på med.