Lag egne mikrokurs

Dette kurset tar deg gjennom ulike forhold med det å lage et mikrokurs og det å være kursdeltaker på et mikrokurs. Maks tidsbruk fra du starter til du er ferdig med testen er 12 minutter.

Kursets innhold

Kurset går gjennom følgende tema:

  • Hva er mikrokurs?
  • Hvorfor mikrokurs?
  • Hvordan sette opp mikrokurs?

Kurset har tekst, illustrasjoner, video, quiz og en avsluttende prøve. Etter bestått kurs, får du en dokumentasjon på at du har bestått.