Personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Som innbygger har du rettigheter til dine egne personopplysninger som brukes av kommunen. Blant annet har du rett til å få vite hva kommunen har av informasjon om deg og hva de opplysningene brukes til.

Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra kommunen eller andre mennesker.

Kursets innhold

Kurset går gjennom tre emner:

  • Personvern i et demokratisk samfunn
  • Retten til egne personopplysninger
  • Personvernerklæring

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. Du kan ta en test om personvern. Dersom du består denne testen, får du et dokument som bekrefter dette.