Planlegging av innkjøp

Planlegging av anskaffelsesprosess er sentral for å lykkes med anskaffelsen. Det hjelper ikke hvor god du er senere i prosessen, hvis du bommer innledningsvis. Det er også viktig å gjennomføre selve konkurransen i markedet profesjonelt og ikke minst følge opp om du får dekket de behov eller når de resultater du har inngått kontrakt om.

En god måte å planlegge innkjøpene er å lage en egen plan for dette. Planen bør utarbeides i et samarbeid mellom økonomifunksjonen, innkjøpsansvarlig og linjen. Hver kostnadspost i budsjettet kontrolleres opp mot avtaledekning. Kostnader og investeringer som mangler avtale bør føres opp som en planlagt anskaffelse. Fornyelse eller utløsing av opsjoner på eksisterende avtaler føres også opp i planen.

Kursets innhold

Kurset går gjennom følgende tema:

  • Avklare behov
  • Innkjøpsplan
  • Systematiske innkjøpsordninger

Kurset har tekst, illustrasjoner, video, quiz og en avsluttende prøve. Etter bestått kurs, får du en dokumentasjon på at du har bestått.