Terskelverdier

Terskelverdier handler om verdien på det innkjøpet du skal gjøre. Verdien på innkjøpet har betydning for hvilke deler av forskriften som gjelder.   

Oversikten nedenfor guider deg frem til den delen av forskriften som gjelder for de innkjøpene du planlegger. Du tar utgangspunkt i hvem du representerer når du skal foreta innkjøpet (klikk på “Innkjøp”). På neste nivå velger du hva du skal kjøpe. Deretter velger du verdien på innkjøpet. Du møter ulike terskler ut fra hvilken verdi innkjøpet skal ha. 

Oversikten om terskelverdier er bygd opp som et kurs. Du kan lære om de ulike terskelverdiene og tilhørende forskrifter ved å bevege deg opp og ned gjennom oversikten. Etterhvert som du synes at du har lært og forstått sammenhenger, kan du klikke på “Merk som gjennomført”. Dermed blir du ført videre til en annen del av kurset. Denne kursdelen blir merket med et grønt merke, og du får frem en grønn markør øverst på siden som forteller hvor mye av kurset (%) du har gjennomført.

Kursets innhold

Kurset går gjennom følgende tema:

  • Statsforvaltningen
  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Offentlige organer
  • Anskaffelses-forskriftens ulike deler
  • Terskelverdier

Kurset har tekst, illustrasjoner, quiz og en avsluttende prøve. Etter bestått kurs, får du en dokumentasjon på at du har bestått.