Offentlige anskaffelser, video presentasjoner

I de ukentlige digitale møtene (Zoomtreff) presenteres en kort videoinnledning. Denne videoinnledningen går gjennom noen relevante moment knyttet til temaet som tas opp i Zoomtreffet. Et Zoomtreff er en digital møtearena for folk som arbeider med offentlige anskaffelser. Zoomtreffet varer 20 minutter. Det inneholder en kort presentasjon (vanligvis en videopresentasjon) og tid for samtale og diskusjon. Innlederne er folk som arbeider med offentlige innkjøp og de arrangerer ulike kurs i om offentlige anskaffelser.

Risikostyring ved planlegging av offentlige anskaffelser

Hensikten med risikostyring er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko knyttet til anskaffelsen. Risikostyring gjør at du kommer i forkant av utfordringene og aktivt kan gjøre noe for å møte dem.

Hensikten med risikostyring er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko knyttet til anskaffelsen. Risikostyring gjør at du kommer i forkant av utfordringene og aktivt kan gjøre noe for å møte dem.