Offentlige anskaffelser, video presentasjoner

I de ukentlige digitale møtene (Zoomtreff) presenteres en kort videoinnledning. Denne videoinnledningen går gjennom relevante tema knyttet til temaet som tas opp i Zoomtreffet. Et Zoomtreff er en digital møtearena for folk som arbeider med offentlige anskaffelser. Zoomtreffet varer 15 minutter. Det inneholder en kort presentasjon (vanligvis en videopresentasjon) og tid for samtale og diskusjon. Innlederne er folk som arbeider med offentlige innkjøp og de arrangerer ulike kurs i om offentlige anskaffelser.

Videopresentasjonene er utviklet i et samarbeid mellom Lucubrate og Nidecon Consulting.

Klikk her for å se videoer som har blitt presentert på Zoomtreff.

Du må være pålogget for å kunne se mer av innholdet på denne siden. Gå til innloggingssiden eller klikk på bildet.