Offentlige anskaffelser, video presentasjoner fra Zoomtreff

I de ukentlige digitale møtene (Zoomtreff) presenteres en kort videoinnledning. Denne videoinnledningen går gjennom relevante tema knyttet til temaet som tas opp i Zoomtreffet. Et Zoomtreff er en digital møtearena for folk som arbeider med offentlige anskaffelser. Zoomtreffet varer 20 minutter. Det inneholder en kort presentasjon (vanligvis en videopresentasjon) og tid for samtale og diskusjon. Innlederne er folk som arbeider med offentlige innkjøp og de arrangerer ulike kurs i om offentlige anskaffelser.

I de ukentlige digitale møtene (Zoomtreff) presenteres en kort videoinnledning. Denne videoinnledningen går gjennom relevante tema knyttet til temaet som tas opp i Zoomtreffet. Et Zoomtreff er en digital møtearena for folk som arbeider med offentlige anskaffelser. Zoomtreffet varer 20 minutter. Det inneholder en kort presentasjon (vanligvis en videopresentasjon) og tid for samtale og diskusjon. Innlederne er folk som arbeider med offentlige innkjøp og de arrangerer ulike kurs i om offentlige anskaffelser.

Når kan vi stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser?

Foreleser: Hans-Martin Førsund

Det kan stilles “egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen”, slik at miljøet hensyntas. Dette diskuteres i presentasjonen.

Hvordan kartlegge behov for innkjøp?

Foreleser: Alf Nelson

Målsettingen med denne aktiviteten er å kartlegge behov og foreslå en prioritering av hvilke behov som støtter opp under formålet med anskaffelsen. Det er kun de behovene som støtter opp om formålet med anskaffelsen som er det verifiserte behovet.


Risikostyring ved planlegging av offentlige anskaffelser

Foreleser: Karl Skaar

Hensikten med risikostyring er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko knyttet til anskaffelsen. Risikostyring gjør at du kommer i forkant av utfordringene og aktivt kan gjøre noe for å møte dem.


Generelle regler for anskaffelser

Foreleser: Hans-Martin Førsund

Denne presentasjonen går gjennom tre punkter: 1) Hvor finner vi reglene for offentlige anskaffelser? 2) Hvilke formål har anskaffelsesreglene, og hvem gjelder de for? 3) Regler som omhandler de forskjellige faser av anskaffelsen