Praktisk råd for å arbeide med nettkurs

På alle arbeidsplasser står vi overfor samme utfordring: hvordan skal vi oppnå mer med mindre. Tid og penger er begrensede ressurser, men samtidig trenger vi utvikling, ny kunnskap og å ta i bruk den nye kunnskapen. 

Hovedutfordringen er å gi best mulig service eller et best mulig produkt. Dette kan vi oppnå gjennom en kombinasjon av opplæring og praksis. En måte å sikre at vi får en effektiv læring, er å definere og beskrive læringsmålene klart og tydelig. Videre må de være målbare på en slik måte at en vet når læringsmålet er nådd. I tillegg bør opplæringen oppleves som nyttig og positiv.

Dette kurset er en enkel innføring i det å lære, motivasjon for å lære på nett og bruk av denne læringsplattformen (LMS). Alle nettkursene bruker Lucubrate læringsplatform.

Kursets innhold

Kurset går gjennom tre tema:

  • Lære på nett
  • Spillelementer
  • Lucubrate læringsplattform

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz.

Kurset er gratis