VI BISTÅR NORSKE KOMMUNER TIL Å BLI MER BÆREKRAFTIGE

Rådgivning på nett

Nidecon tilbyr rådgivning og konsulentbistand. Våre konsulenter gir gratis rådgivningstime på nett (10 minutter per avtale). Du kan også bestille betalt konsulenttime (20 minutters avtale). For betalt konsulenttime, vil konsulenten forberede seg til møtet ut fra det som du beskriver i kommentarfeltet (se under “3. Detaljer“). Møtet settes vanligvis opp på Zoom (alternativt; Teams eller Livestorm). Klikk på “Service” for å se hvilke områder tjenesten dekker.

Loading...

Bestillingen gjøres i fem steg.

  1. Første steg velger du hvilken service du ønsker og tidsintervallet du ønsker å sette opp avtalen. I parentes etter konsulentens navn står hva den ønskede timen koster.
  2. I det andre steget finner du ledig møtetid innen det tidsintervallet du har satt opp. Dersom du ikke finner ledige tider, kan du prøve et annet tidsintervall i det første steget.
  3. I det tredje steget skriver du inn navn, telefon, epost og hva møtet gjelder.
  4. Steg fire er betaling for betalingstjeneste
  5. Steg fem er en bekreftelse på bestillingen

Informasjon om nettkurs – gå til nettkurs.info

Nettsiden er satt opp for NIDECON (©Lucubrate 2020)