Avansert begynner

Avansert begynner Selv den flinkeste profesjonelle eksperten startet en gang som nybegynner og gått videre til avansert begynner. Dette er et skritt på veien i en fasemodell for ferdighetstilegnelse som …

Avansert begynner Les mer »