Personvern

Personvern Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Som innbygger har du rettigheter til dine egne personopplysninger som brukes av kommunen. Blant …

Personvern Les mer »