Taushet og fri flyt av informasjon

Taushet og fri flyt av informasjon De vanlige former for taushetsplikt omfatter gjerne opplysninger som på en eller annen måte hører privatlivet til. Det kan være som opplysninger som berører …

Taushet og fri flyt av informasjon Les mer »