Taushet og fri flyt av informasjon

De vanlige former for taushetsplikt omfatter gjerne opplysninger som på en eller annen måte hører privatlivet til. Det kan være som opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse eller det kan være kommersielle opplysninger og informasjon.

Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding.

Det finnes både taushetsplikt og opplysningsplikt. 

Kursets innhold

Kurset går gjennom tre emner:

  • Hva vi kan snakke om
  • Taushetsplikt i ulike roller
  • Opplysningsplikt

Kurset har tekst, illustrasjoner, video og quiz. Du kan ta en test om personvern. Dersom du består denne testen, får du et dokument som bekrefter dette.