Velkommen til nettkurs info

Nettkurs er et alternativ til andre måter å lære noe på. De fleste nettkurs bruker ulike medier for å skape det beste læringsresultatet. Det brukes video, animasjoner, tekst, tale, musikk, bilder og illustrasjoner. I tillegg brukes ulike element for å øke motivasjon og læringseffekten. Eksempler på det kan være spørsmål, quiz, fremdriftsindikator og premiering i form av poeng eller digitale gevinster. Mange kurs tilbyr også en dokumentasjon som viser at du har bestått kurset.

Gjennom nettkurs kan du skaffe deg ny kunnskap. Kunnskap innebærer en bevisst forståelse av noe, og muligheten til å bruke denne bevisstheten. Begrepet kunnskap er synonymt med lærdom, innsikt, viten og erkjennelse. Når vi lærer noe nytt eller opplever noe nytt for første gang, forstår vi det ut i fra det vi allerede kan. Dette danner en kunnskapsbank for videre læring ettersom kunnskapsutvikling og fantasi jobber sammen og er direkte avhengig mangfoldet i våre tidligere erfaringer.